Opłaty i składki

Wpłat prosimy dokonywać na KONTO BANKOWE:

28 1090 1304 0000 0000 3000 2561

składka członkowska 20 zł / miesiąc

młodzi członkowie 10 zł / miesiąc
powrót