DYPLOM ROKU EDYCJA 2022 - ROSZSTRZYGNIĘCIE

DYPLOM ROKU EDYCJA 2022 - ROSZSTRZYGNIĘCIE

Jury obradowało w składzie: arch. Andrzej Owczarek (Przewodniczący jury), prof. Marek Janiak, dr inż. arch. Wojciech Pardała (Sędzia referent), arch. Artur Królewicz (sekretarz konkursu), arch. Karolina Taczalska, arch. Mateusz Kuo Stolarski, arch. Konrad Kowalczyk, arch Jakub Krzysztofik. Patron Konkursu EQUITONE. A oto wyniki:
I nagroda - 3 000 zł arch. Jakub Ławski, temat pracy: "Blokowisko-Miasto. Projekt reurbanizacji osiedla" promotor prof. Bolesław Stelmach
II nagroda - dalmierz laserowy arch. Stelmach Patrycja, Ekologiczne farmy miejskie, promotor dr hab. inż. arch. Małgorzata Hanzl
Wyróżnienie - arch. Piwowarska Agnieszka, Mediateka w tkance śródmiejskiej Łodzi,

Uzasadnienie I nagroda:
Praca nagrodzona za:
Podjęcie powszechnego w europejskich miastach problemu konieczności
transformacji urbanistycznej i architektonicznej obszarów osiedlowej zabudowy
blokowej z drugiej połowy XX-wieku. Obszary te, szczególnie w Polsce, często z
niedokończoną realizacją projektowanego programu towarzyszącego stanowią do
dziś amorficzne, wyłączone z ciągłości przestrzeni miejskiej enklawy z
niedocenionym lub nieodczytanym potencjałem.
Indywidualną analizę zarówno przyczyn zaniku jak i możliwości nadania czytelności
i ciągłości układu przestrzennego w tego typu enklawach poprzez autorskie
poszukiwanie metod i narzędzi planistycznych ?umiastowienia blokowisk?
Propozycję projektową sprawdzenia przyjętych założeń na transformacji fragmentu
osiedla im. W. Jagiełły w Łodzi wskazującą na dobry warsztat urbanistyczny i
architektoniczny umożliwiający odnajdywać i wyzwalać potencjał ukryty w tego
rodzaju przestrzeniach.

Uzasadnienie II nagroda:
Autorka w interesujący sposób analizuje możliwości ekologicznego i rolniczego a także urbanistycznego wykorzystania terenów zielonych w mieście. Farmy miejskie wg autorki są nie tylko elementem gospodarowania, ale urbanistycznie pełnią rolą porządkującą przestrzeń. Poprzez zastosowanie stopniowania dostępności autorka proponuje wykorzystanie terenów zielonych nie tylko dla osób pracujących i wypoczywających na farmach, ale również innych zainteresowanych (w przeciwieństwie do typowych ogródków pracowniczych). Praca wpisuje się we współczesne wyzwania klimatyczne jakim muszą sprostać współczesne miasta i daje interesującą propozycję autorską ich rozwiązania.
Uzasadnienie wyróżnienia:
Atrakcyjna architektonicznie bryła jest wynikiem syntezy funkcji i formy, powstałej w oparciu o wnikliwą analizę istniejącej tkanki miejskiej oraz współczesnych trendów w projektowaniu obiektów kultury. Funkcje rozplanowano w sposób czytelny, zapewniając udany dialog obiektu z otoczeniem i potencjalnym użytkownikiem. Bryła ciekawie i w czytelny sposób organizuje przestrzeń, a przyjęte rozwiązania materiałowe pozwalają na ocenienie obiektu jako spójnego z otoczeniem.