Władze

SARP oddział w Łodzi

17 października 2019 roku odbyło się walne zebranie członków Oddziału SARP Łódź, podczas którego odbyły się wybory nowych władz. W listopadzie 2019 nastąpiło ukonstytuowanie się Zarządu Oddziału SARP Łódź.

Poniżej przedstawiamy aktualny jego skład:

Jakub Krzysztofik   (Prezes Zarządu)

Jakub Krzysztofik (Prezes Zarządu)

Prezes Oddziału Łódź kadencji 2019-24. W SARP od 2002 roku. Delegat OŁ na zjazdy walne SARP: 2012, 2015. Sędzia Głównego Sądu Koleżeńskiego w okresie 2012-2019. W latach 2015-2019 wiceprzewodniczący GSK, członek Komisji Statutowej SARP w latach 2018-2019 oraz od 2022 oraz Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału Łódź od 2019 roku. Odznaczony brązową odznaką SARP.
Mateusz Kuo Stolarski   (Pierwszy Wiceprezes Zarządu)

Mateusz Kuo Stolarski (Pierwszy Wiceprezes Zarządu)

Założyciel pracowni Tamizo Architects. Główny architekt i osoba odpowiedzialna za rozwój firmy. Minimalista. Absolwent wydziału architektury Politechniki Łódzkiej. Za projekt dyplomowy z 2004 roku został nagrodzony pierwszą nagrodą w konkursie Dyplom Roku Architektura Betonowa oraz wyróżnieniem w konkursie Dyplom Roku SARP. Od Listopada 2009 roku jest członkiem zarządu łódzkiego oddziału SARP (Stowarzyszenia Architektów Polskich). Jest również członkiem założycielem oraz byłym członkiem zarządu SAW (Stowarzyszenia Architektów Wnętrz). Poza architekturą zajmuje się profesjonalnie fotografią oraz wzornictwem przemysłowym. Uwielbia grę w koszykówkę, narciarstwo oraz szybkie samochody.

Konrad Kowalczyk   (Wiceprezes Zarządu)

Konrad Kowalczyk (Wiceprezes Zarządu)

Ukończył studia na kierunku Architektura i Urbanistyka Politechniki Łódzkiej. Od 2007r. właściciel pracowni Kowalczyk Architekci. Autor licznych obiektów użyteczności publicznej takich jak: szkoły, przedszkola czy hale sportowe. W 2018r. zwyciężca przeprowadzonego konkursu realizacyjnego przez Urząd Miasta Piotrkowa Tryb. na opracowanie przebudowy Hali Sportowej "Relax" w Piotrkowie Trybunalskim. Od 2004r. czynny członek ŁOIA. W SARP Oddział Łódź od 2019r. pełni funkcję Wiceprezesa oraz członka Kolegium Sędziowskiego SARP.

Wojciech Jaksa   (Wiceprezes Zarządu)

Wojciech Jaksa (Wiceprezes Zarządu)

Zajmuje się projektowaniem architektonicznym od 2004 r. Projekt dyplomowy pt.: „Adaptacja terenów dawnych zakładów Biedermanna przy ulicy Smugowej 11 w Łodzi na zespół rekreacyjno-sportowy” był nominowany do konkursu Dyplom Roku SARP im. Zbyszka Zawistowskiego. Uczestniczył w kilkunastu konkursach architektonicznych, indywidualnie lub jako członek zespołu. W części z nich został nagrodzony lub wyróżniony. W 2016 poznał mistrza kowalstwa artystycznego Jana Cygankiewicza i przez trzy miesiące pracował pod jego okiem w pracowni Kowart. Od połowy 2018, prawie przez cztery lata pracował w firmie wykonawczej jako koordynator prac projektowych bezpośrednio na budowie. Obecnie wrócił do projektowania w pracowni architektonicznej. 

Zbigniew Bińczyk   (Wiceprezes Zarządu)

Zbigniew Bińczyk (Wiceprezes Zarządu)

Magdalena Rafałowicz (Członkini Zarządu)

Magdalena Rafałowicz (Członkini Zarządu)

W SARP od 2018r. Członkini Zarządu Oddziału Łódź od 2019r. Absolwentka Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Swoje kwalifikacje zawodowe poszerzała w pracowniach projektowych na terenie Polski i za granicą. W prowadzonej przez nią pracowni powstały liczne projekty budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wśród tych zrealizowanych znajdują się: miejskie kryte pływalnie, budynki biurowe, hotele, rezydencje oraz domy.
Z zamiłowania do dobrego wzornictwa od 2006r. główną przestrzenią jej działalności zawodowej jest projektowanie wnętrz. Prowadzi biuro projektowe Rafałowicz Studio.

Błażej Ciarkowski (Członek Zarządu)

Błażej Ciarkowski (Członek Zarządu)

Bartosz Poniatowski (Pełnomocnik)

Bartosz Poniatowski (Pełnomocnik)

Prowadzi firmę “Projekt: Miasto”. Jest autorem dziesięciu obowiązujących aktów prawa miejscowego - uchwał krajobrazowych - oraz kilku publikacji z zakresu rewitalizacji i poprawy jakości przestrzeni publicznych, panelistą licznych konferencji, szkoleniowcem z zakresu realizacji narzędzi ochrony krajobrazu, realizatorem (projektantem, prowadzącym i facylitatorem) kilkudziesięciu konsultacji społecznych. Przez niemal 7 lat realizował zadania z tegoż zakresu w ramach Biura Architekta Miasta Łodzi. Przez 4 lata prowadził ćwiczenia i konwersatoria z zakresu urbanistyki i rewitalizacji w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Obecnie jest wykładowcą w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi oraz pełnomocnikiem SARP oddział Łódź z zakresu estetyki miasta.

Lech Grabski (Pełnomocnik)

Lech Grabski (Pełnomocnik)

Pełnomocnik zarządu ds. bezpieczeństwa i jakości życia w mieście. W SARP zajmuje się rozpowszechnianiem metody CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design). Uczestniczył w programie badawczym Unii Europejskiej: "COST Crime Prevention Through Urban Design and Planning 2012-2016". Właściciel biura projektowego Fest Architekci.

Wojciech Pardała (Pełnomocnik)

Wojciech Pardała (Pełnomocnik)

Andrzej Owczarek (Przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Łódź )

Andrzej Owczarek (Przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Łódź )

Przemysław Szustkiewicz (Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym SARP)

Przemysław Szustkiewicz (Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym SARP)

Daniel Pyzalski (Sekretarz)

Daniel Pyzalski (Sekretarz)

Sekretarz od 2019r., w Zarządzie Oddziału Łódź od 2015r. Absolwent  Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Członek zespołu projektowego biura  Arta Sp. z o.o.

Jacek Ferdzyn (Skarbnik)

Jacek Ferdzyn (Skarbnik)