DYPLOM ROKU 2023 - ROZSTRZYGNIĘCIE Edycja 2023

DYPLOM ROKU 2023 - ROZSTRZYGNIĘCIE  Edycja 2023

Miło nam poinformować Państwa, że tegoroczna LIX Edycja Finału Konkursowego o Doroczną Nagrodę SARP i.. Zbyszka Zawistowskiego "Dyplom Roku", Edycja 2023 odbyła się w Łodzi.

Mieliśmy ogromną przyjemność gościć jury w składzie:

arch. Agnieszka Kalinowska- Sołtys - Prezes SARP

arch. Barbara Kozielewska

arch. Katarzyna Krawczyk

arch. Dorota Szlachcic

arch. Wojciech Bilelecki

arch. Przemo Łukasik

arch. Andrzej Owczarek

arch. Rafał Zelent

oraz

przedstawiciel firmy CEMEX Rafał Gajewski

przedstawiciel firmy YAWAL Sławomir Bardziński

przedstawiciel firmy POLFERRIES Andrzej Kałwa


7 doroczną NAGRODĘ im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU przyznawaną przez
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, za najlepszy projekt dyplomowy
absolwentowi, który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra
inżyniera architekta w wysokości 10 000 PLN  Jury przyznało:

ARCH. EWELINIE SZELĄG
Architektura jako Nośnik Emocji w Miejscach Pamięci. Muzeum na Westerplatte.
Promotor dr inż. arch. Łukasz Piątek, Politechnika Warszawska

Uzasadnienie:
Czarne wspomnienia, „Czarny obiekt", czarno-biała prezentacja, skąpane w czerni wnętrza
wystawy, wszystko wydaje się przemyślanym zabiegiem Autorki, aby zbudować narrację o
tragedii i upamiętnić historię tego miejsca. 
Westerplatte to historia Polski, okupiona krwią polskich żołnierzy, ale to historia świata,
światowej tragedii, która rozpoczęta wystrzałem z niemieckiego pancernika, rozlała się z tego
miejsca na całą prawie kulę ziemską, wywołując konflikt światowy, przynosząc ból, cierpienie,
krzywdę i dramat tak wielu istnieniom.
Dziś po raz kolejny, otoczeni kontekstem nowych wojen, nowych dramatów i tragedii, nie
nauczeni doświadczeniem poprzednich, stale powinniśmy podejmować próbę
przeciwstawiania się im. 
Architektura może być jednym narzędzi w utrwalaniu pamięci, historii i upamiętnianiu ofiar.
Architektura zawsze poszukuje związku z otoczeniem, i choć jej stabilność nie zawsze
nadążyć może za dynamicznie zmieniającym się kontekstem, to dobrze przemyślana
architektura, dobrze rozwiązana przestrzeń, uniwersalna forma i symbolika, która wywołuje
emocje, może przez lata utrwalać pamięć i budować przesłanie na przyszłość.
Proste środki wyrazu, pierwotna symbolika czerni i bieli, minimalna forma i detal, szara
surowość betonu, wszystko igra z naszymi emocjami. 
„Czarny Obiekt", wysłany jako przestroga, cumować ma w wielu portach, roznosząc pamięć o
tragedii. Symbolicznie powraca do macierzy 25 sierpnia, blokując na chwilę kanał Martwej
Wisły. Cumuje przy Muzeum, by ponownie załadować genius loci Westerplatte, aby wyruszyć
ponownie w kolejny rejs, roznosząc przesłanie: „Nigdy więcej wojny".


Sąd Konkursowy postanowił przyznać 3 równorzędne wyróżnienia pierwszego stopnia w
wysokości 2500 PLN, które otrzymują:


ARCH. NINA KAMIŃSKA
Problematyka zanieczyszczenia światłem w przestrzeni wybudowanej – light pollution.
Projekt ośrodka badawczego z obserwatorium astronomicznym i centrum edukacyjnym w
Wysokiej Wsi, Wzgórza Dylewskie.

Promotor prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz oraz dr inż. arch. Anna Lorens,
Politechnika Warszawska

Uzasadnienie:  
Projekt poruszył ważną kwestię związaną z oddziaływaniem sztucznego oświetlenia na
środowisko i ludzi. Zarówno wnikliwa analiza zagadnienia, jak i zaproponowany program
funkcjonalny ośrodka badawczego aż po subtelną odpowiedź architektoniczną są spójną
odpowiedzią na zaproponowany temat. Wartością dodaną i dowodem wielkiego
zaangażowania jest bardzo kompletny i dojrzały sposób opracowania szeroko pojętej koncepcji
architektonicznej przedstawionej na podstawie zgrabnych i estetycznych środków graficznych i
makiet trójwymiarowych. 

ARCH. MARIIA KATSAN
Centrum Integracji Społecznej w Odessie. Miejsce spotkań lokalnej społeczności wraz z
Ośrodkiem Opieki nad Osobami Starszymi i Kaplicą Ekumeniczną. Odessa, Ukraina.

Promotor dr inż. arch. Piotr Wróbel, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-
Modrzewskiego.

Uzasadnienie:
Praca wyróżniona za szczególną wrażliwość plastyczną umiejętnie kadrującą w formie
architektonicznej uczucia towarzyszące tragedii miejsca i ludzi z nim związanych.
Dojrzale tworząca obiekt wielowymiarowy z jednej strony silnie oddziałowujący na odbiorców a
z drugiej poprzez swą funkcję dający szanse nowego życie zniszczonej przestrzeni.
Właściwie ujmująca w wyważonej, skromnej formie wyrazu i detalu architektonicznego
skończoną opowieść o czasie przeszłym i zarazem nowej odradzającej się teraźniejszości.
Tworząca poprzez architektoniczną metaforę zabliźnionej rany przeżycie drogi w czasie.
Odpowiedzialnie i bez zbędnej dosłowności dająca odbiorcy mocny bagaż emocjonalny
miejsca dotkniętego wojną a jednocześnie poprzez dobrze dobraną skalę oraz wzajemną
relację i proporcje poszczególnych elementów założenia zachowująca bardzo uniwersalny i
czytelny dla zwiedzającego architektoniczny jeżyk narastających emocji świadczący o dużym
wyczuciu autora.

ARCH. WERONIKA KROPIDŁOWSKA
Architektura Tymczasowa – Architektura Trwała. Ośrodek dla uchodźców w Jemenie.
Masyw gór Haraz, Jemen.

Promotor prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, Politechnika Gdańska

Uzasadnienie:
Praca jest próbą odpowiedzi na zagadnienie bezpiecznego azylu dla uchodźców uciekających
z terenów objętych konfliktem jakim jest Jemen. Wyróżnienie zostało przyznane za dojrzałe,
oparte na analizie opracowanie osady jako miejsca schronienia. Projekt swoją formą nawiązuje
do lokalnej tradycji i kultury. Świadomą decyzją Autorki było stworzenie tymczasowego obozu
uchodźców jako trwałej twierdzy a zarazem architektury uniwersalnej z możliwością przyszłej
adaptacji. Niezwykle wrażliwa praca tworzy spójną architektonicznie przestrzeń, dostosowaną
do potrzeb uchodźców.

Szanowni Państwo serdecznie gratulujemy!!!
powrót