III MIĘDZYNARODOWY KONGRES ENERGETYCZNA REGENERACJA MIAST

III MIĘDZYNARODOWY KONGRES ENERGETYCZNA REGENERACJA MIAST
30-31 maja 2023 - EC1 Łódź ul. Targowa 1/3 ( Formuła hybrydowa )
III Kongres Regeneracja Miast będzie poświęcony polityce i procesom regeneracji miast w kontekście przemian energetycznych. Transformacja energetyczna staje się wysoce dynamicznym procesem, z którym wiąże się szereg złożonych uwarunkowań, w tym  interesów gospodarczych, geopolitycznych i społecznych. Najmocniej skutki tej transformacji będą odczuwalne w strukturach zurbanizowanych,
a regeneracja energetyczna wywoła przemiany we wszystkich sferach funkcjonalno-przestrzennych: wytwórczej, społecznej i środowiskowo-przestrzennej. Celem Konferencji jest wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń, a także próba sformułowania rekomendacji pod kątem polskiej polityki przestrzennej i wielopodmiotowej polityki miejskiej na rzecz wspierania lokalnych strategii adaptacyjnych.

Link do programu wydarzenia znajduje się  TUTAJ
powrót