KONKURS POD HASŁEM WIDZIALNI - NIEWIDZIALNI 2023

KONKURS POD HASŁEM WIDZIALNI - NIEWIDZIALNI 2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej 🔟 edycji konkursu dla młodzieży odbywającego się w tym roku pod hasłem WIDZIALNI - NIEWIDZIALNI!
Kim są WIDZIALNI – NIEWIDZIALNI? Oto jest zagadka! Każdy może rozwiązać ją inaczej.
🔎Może to nastolatkowie, którzy nie mają miejsca by się spotkać?
🔎Osoby mające problemy z poruszaniem się lub z samodzielnym korzystaniem z niektórych miejsc?
🔎Może to ci, którzy dbają o porządek w okolicy, gdy inni jeszcze śpią?
🔎Lub też ktoś ważny, kogo już nie ma, ale po jego działaniach powinien zostać jakiś ślad?
🔎Czy to ci, od których odwracamy wzrok, gdy spotkamy ich na ulicy?
🔎Albo świat przyrody, na przykład dziko żyjące zwierzęta?
🔎A może warto zwrócić uwagę na jeszcze kogoś lub coś innego?
W bieżącej edycji konkursu młodzież ma za zadanie zastanowić się kogo lub czego zazwyczaj nie dostrzegamy w swoich miastach, wsiach i miasteczkach i przedstawić swój pomysł na przestrzeń, w której WIDZIALNY – NIEWIDZIALNY będzie czuł się dobrze.
Pomysł może dotyczyć konkretnego, istniejącego miejsca albo miejsca wymyślonego, rozwiązania, które zastosować można w różnych lokalizacjach albo które będzie niepowtarzalne, idei możliwej do wykonania lub zupełnie fantastycznej i wybiegającej w przyszłość. Plansza konkursowa ma zaprezentować odpowiedź na pytanie: co zrobić aby przestrzeń była bardziej przyjazna, zapraszająca i gościnna?
powrót