SARP ZORGANIZUJE KONKURS NA ODBUDOWĘ PAŁACU SASKIEGO W WARSZAWIE

SARP ZORGANIZUJE KONKURS NA ODBUDOWĘ PAŁACU SASKIEGO W WARSZAWIE

"Jesienią 2022 roku wizja odbudowy stała się bardziej namacalna za sprawą ogłoszonego przez spółkę Pałac Saski przetargu na przygotowanie i przeprowadzenie dwuetapowego konkursu architektoniczno‑urbanistycznego dla inwestycji polegającej na odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu. Postępowanie jednak unieważniono, ponieważ w terminie nie złożono żadnej oferty.

Ostatecznie jednak to właśnie SARP-owi powierzono zadanie przeprowadzania konkursu, choć zadaniem, przed którym staną architekci, wciąż będzie rekonstrukcja."

Cała treść artykułu opublikowanego na łamach czasopisma "Architektura i Biznes"  TUTAJ


powrót