SPOTKANIA KONSULTACYJNE - ODBETONOWANIE STAJNI JEDNOROŻCÓW W ŁODZI

SPOTKANIA KONSULTACYJNE - ODBETONOWANIE STAJNI JEDNOROŻCÓW W ŁODZI
Zapraszamy na spotkania konsultacyjne! Czas zazielenić i tą przestrzeń 💚
📆 6 CZERWCA godz. 17:00 Fabryka Aktywności
DEBATA Z EKSPERTAMI.
Zapraszamy do aktywnego udziału, w trakcie panelu przewidujemy czas na dyskusję. Nasi paneliści:
dr hab. Tomasz Jurczak
Profesor UŁ, Kierownik Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UŁ, Pełnomocnik Rektora ds. polityki klimatyczno-środowiskowej UŁ, od 2003 roku zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim, autor wielu artykułów w czasopismach naukowych i popularnych dotyczących ekohydrologii, adaptacji do zmian klimatu, oceny stanu jakości wód, problemów związanych z eutrofizacją, sinicami i cyanotoksynami oraz zastosowaniem biotechnologii (w tym rozwiązań opartych na naturze z ang. NBS) dla poprawy jakości środowiska wodnego.
Bartłomiej Zgorzelski
Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej, Prezes BZB Projekt - Biuro Zarządzania w Budownictwie, Członek Komitetu Budownictwa w Krajowej Izbie Gospodarczej, Członek Rady Izby w Polskiej Izbie Budownictwa, Wiceprzewodniczący Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy przy procedurach administracyjnych w budownictwie, od ponad 20 lat zaangażowany w działalność non-profit z ludźmi i dla ludzi w turystyce i kulturze.
Karol Podyma
Botanik, ogrodnik, specjalista w dziedzinie Nature Based Solutions, właściciel łąkikwietne.pl, Członek Zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Od wielu lat zaangażowany zawodowo i społecznie w promowanie idei tworzenia łąk kwietnych i ochroną bioróżnorodności polskich miast i wsi. Czerpie inspiracje z idei ogrodnictwa permakulturowego, którego różne rozwiązania wykorzystuje do działań w „Kwietnym Gospodarstwie” nad rzeką Rawką w gminie Bolimów.
Lech Grabski
Architekt, pełnomocnik zarządu SARP Łódź ds. bezpieczeństwa i jakości życia w mieście. W SARP zajmuje się rozpowszechnianiem metody CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design). Uczestniczył w programie badawczym Unii Europejskiej: "COST Crime Prevention Through Urban Design and Planning 2012-2016". Właściciel biura projektowego Fest Architekci.
Debatę poprowadzi Karolina Taczalska, wiceprezeska SARP Łódź. — udział w: Odbetonowanie Stajni Jednorożców w: Fabryka Aktywności Miejskiej.
powrót