ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYM

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYM

Członkowie Oddziału SARP Łódź

ZAWIADOMIENIE

 

Koleżanki i Koledzy, 

Na podstawie § 49 Statutu SARP oraz § 1 pkt. 1  Regulaminu walnego Zebrania Członków Oddziału zostaje zwołane Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Członków Oddziału SARP Łódź w dniu 13 kwietnia 2024 r. ( sobota) od godz. 10.00 

Zebranie odbędzie się w restauracji SPATIF, al. Kościuszki 33/35 w Łodzi 

 

Porządek zebrania, Sprawozdanie organów statutowych kadencji 2019-2024 oraz inne materiały zostaną przesłane drogą elektronicznie w terminie 14 dni przed datą zebrania.

 

Prawo udziału w zebraniu mają członkowie, którzy mają opłacone składki. W sprawach składek prosimy o kontakt ze skarbnikiem oddziału kol. Jackiem Ferdzynem ( tel. Jacek Ferdzyn 605 534 388 ,email:ferdzynowie@gmail.com)


W załączeniu zawiadomienie


W imieniu Zarządu Oddziału SARP Łódź

arch. Jakub Krzysztofik 

Prezes Oddziału SARP Łódź


powrót