DYPLOM INŻYNIERSKI ROKU EDYCJA 2022

DYPLOM INŻYNIERSKI ROKU EDYCJA 2022

Nagroda 'Dyplom Inżynierski Roku' przyznawana jest wspólnie przez Koło Naukowe Studentów Architektury 'IX Piętro' oraz Łódzki Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy projekt dyplomowy inżynierski absolwentom kierunku architektura /architektura wnętrz/ gospodarka przestrzenna.

Zgłoszenia należy przesłać w postaci skrótowego opracowania w formie elektronicznej zgodnej z zapisami regulaminu oraz skanu podpisanej karty zgłoszenia uczestnictwa w terminie nieprzekraczalnym do dnia 02.12.2022 r.

Harmonogram konkursu:

09.11.2022 r. - ogłoszenie Konkursu,
do 21.11.2022 r. - możliwość zadawania pytań związanych z Konkursem,
do 25.11.2022 r. - publiczne ogłoszenie odpowiedzi na zadane pytania,
do 02.12.2022 r. do godz. 23.59
ostateczny termin składania prac na Konkurs
do 15 stycznia 2023 r. - obrady Sądu Konkursowego, ogłoszenie wyników konkursu i wystawa pokonkursowa.
Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe konkursu znajdziecie na stronie internetowej http://koloixpietro.wix.com/9pietro.