KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DLA INWESTYCJI DOTYCZĄCEJ ODBUDOWY PAŁACU SASKIEGO, PAŁACU BRüHLA ORAZ KAMIENIC PRZY ULICY KRÓLEWSKIEJ W WARSZAWIE

KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA OPRACOWANIE  KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DLA INWESTYCJI DOTYCZĄCEJ ODBUDOWY PAŁACU SASKIEGO, PAŁACU BRüHLA ORAZ KAMIENIC PRZY ULICY KRÓLEWSKIEJ W WARSZAWIE

Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Materiały konkursowe oraz szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ