KONKURS DYPLOM ROKU SARP ŁÓDŹ edycja 2023

KONKURS DYPLOM ROKU SARP ŁÓDŹ edycja 2023
Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie o DOROCZNĄ NAGRODĘ STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH im. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO – DYPLOM ROKU 2023.
Wybór prac do finału konkursu odbędzie się w trzech etapach.

W pierwszym - łódzkim etapie Konkursu przewidujemy nagrody jak poniżej:
I nagroda   2 000 zł,
II nagroda  1 200 zł,
III nagroda    800 zł.
Sąd konkursowy może dokonać innego podziału nagród.

Skład komisji:
mgr inż. arch. Andrzej Owczarek, SARP - przewodniczący
prof. Marek Janiak - PŁ, sędzia
dr hab. inż. arch. Monika Cysek-Pawlak - PŁ, sędzia
dr inż. arch. Wojciech Pardała - PŁ/SARP, sekretarz
mgr inż. arch. Artur Królewicz - PŁ, referent
mgr inż. arch. Karolina Taczalska - SARP, sędzia
mgr inż. arch. Magdalena Rafałowicz - SARP, sędzia
mgr inż. arch. Mateusz Kuo Stolarski - SARP, sędzia
mgr inż. arch. Piotr Piasecki - SARP, sędzia 

Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie 12.05.2023 23:59 w wersji elektronicznej na adres dyplomroku.sarplodz@gmail.com wraz ze skanem lub zdjęciem wypełnionego i podpisanego oświadczenia.

REGULAMIN KONKURSU, HARMONOGRAM, KARTA ZGŁOSZENIA oraz PROTOKÓŁ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ  - KLIKNIJ TUTAJ

Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu Dyplom Roku SARP 2023 odbędzie się w dniu 6 października 2023 r. w Łodzi. O miejscu uroczystości SARP powiadomi w terminie późniejszym.