XII ZEBRANIE RADY PREZESÓW I ZARZĄDU GŁÓWNEGO SARP

XII ZEBRANIE RADY PREZESÓW I ZARZĄDU GŁÓWNEGO SARP
Trwa XII Zebranie Rady Prezesów i Zarządu Głównego SARP (Warszawa 2-3 grudnia 2022). Piątek zaczynamy od obrad Rady Prezesów. W spotkaniu uczestniczy kol. prezes oddziału Jakub Krzysztofik i pełnomocnik zarządu Lech Grabski. Poniżej porządek obrad.
1. Konkursy
1.1 Zasady wycen i organizacji konkursów
1.2 Wynagrodzenie sędziów konkursowych
1.3 Ewentualne odstępstwa od cenników
1.4 Negocjacja dotyczące wartości dokumentacji projektowej
1.5 Temat 1% dla Biura Konkursów (pismo wysłane do ZG)
2. Majątek SARP
2.1 Dyskusja na temat informacji o aktualnej sytuacji finansowej
2.2 Zabezpieczenie majątków oddziałów (zagrożenia, problemy, perspektywy)
3. Zmiany w Statucie
4. Wolne wnioski