Dla nowych członków

Do Stowarzyszenia Architektów Polskich zapisać się może każdy architekt.  Zapraszamy!
Wymagane jest ukończenie studiów wyższych na uczelni architektonicznej oraz tytuł inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta.
Nie jest wymagane posiadanie uprawnień architektoniczno-budowlanych.
Aby zostać członkiem SARP wystarczy wypełnić poniżej załączoną kartę i dostarczyć ją do naszego biura wraz z rekomendacją, czyli wymaganymi podpisami 3 członków SARP poświadczających kandydaturę.
Członkowie SARP zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Etyki Zawodu Architekta oraz do opłacania składek członkowskich. Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem oraz  statutem SARP.


powrót