Władze

SARP oddział w Łodzi

13 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie członków Oddziału SARP Łódź, podczas którego odbyły się wybory nowych władz. W dniu 10 maja 2024 roku nastąpiło ukonstytuowanie się Zarządu Oddziału SARP Łódź.

Poniżej przedstawiamy aktualny jego skład:

Jakub Krzysztofik   (Prezes Zarządu)

Jakub Krzysztofik (Prezes Zarządu)

Prezes Oddziału Łódź kadencji 2019-24. W SARP od 2002 roku. Delegat OŁ na zjazdy walne SARP: 2012, 2015. Sędzia Głównego Sądu Koleżeńskiego w okresie 2012-2019. W latach 2015-2019 wiceprzewodniczący GSK, członek Komisji Statutowej SARP w latach 2018-2019 oraz od 2022 oraz Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału Łódź od 2019 roku. Odznaczony brązową odznaką SARP.
Piotr Piasecki  (I Wiceprezes Zarządu)

Piotr Piasecki (I Wiceprezes Zarządu)

Wiceprezes SAPR OŁ kadencji 2024-2028. Absolwent Architektury i Urbanistyki na Politechnice Łódzkiej. Współzałożyciel Graphite-Group Sp. z o.o. Delegat OŁ SARP na Walny Zjazd SARP, Delegat Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów, członek Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów, członek KSK OŁ SARP.

Karolina Taczalska   (Wiceprezeska Zarządu)

Karolina Taczalska (Wiceprezeska Zarządu)

Współzałożycielka pracowni architektonicznej Design Lab Group, z wykształcenia architektka, z zamiłowania konserwatorka zabytków architektury (zwłaszcza łódzkiej). Absolwentka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej oraz Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego na Uniwersytecie M.Kopernika w Toruniu. Posiada doświadczenie zawodowe związane z szeregiem projektów zarówno z zakresu konserwacji i restauracji zabytków jak i budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. Doradza również dla biznesu w zakresie zarządzania procesem inwestycyjnym.

Wojciech Pardała (Wiceprezes Zarządu ds. twórczości)

Wojciech Pardała (Wiceprezes Zarządu ds. twórczości)

Architekt. Absolwent Politechniki Łódzkiej. Adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, członek ŁOiA. Posiada tytuł doktora nauk nadany w 2018r. za pracę o architekturze drewnianej, nagrodzoną przez Marszałka Województwa łódzkiego w 2019r. Delegat OŁ SARP na Walny Zjazd SARP.

Wiktor Wróblewski (Skarbnik)

Wiktor Wróblewski (Skarbnik)

Architekt, adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Wcześniejsze doświadczenie uzyskał w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego oraz pracowni projektowej Mirosława Wiśniewskiego. Zainteresowania zawodowe związane są z miastem, miejskością, uwarunkowaniami prawnymi oraz stosowaniem technologii cyfrowych w architekturze i urbanistyce.

Barbara Pluskota-Gajewska (Sekretarz)

Barbara Pluskota-Gajewska (Sekretarz)

Architektka z wieloletnim doświadczeniem z zakresu ochrony zdrowia i projektowania inkluzywnego. Założycielka pracowni STUDIOplus. Absolwentka studiów magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych na Politechnice Łódzkiej oraz Poznańskiej. Delagatka OŁ SARP na Walny Zjazd SARP. Członkini komisji rewizyjnej ŁOiA. Pełnomocniczka SARP OŁ do Zespołu ds. dostępności i projektowania inkluzywnego.

Magdalena Rafałowicz (Członkini Zarządu)

Magdalena Rafałowicz (Członkini Zarządu)

Architektka. Założycielka Rafałowicz Studio oraz Archikon Sp. z o.o.. Absolwentka Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa Politechniki Łódzkiej. Swoje kwalifikacje zawodowe poszerzała w pracowniach projektowych na terenie Polski i za granicą. W prowadzonej przez nią pracowni powstały liczne projekty budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Z zamiłowania do dobrego wzornictwa od 2006r. główną przestrzenią jej działalności zawodowej jest projektowanie wnętrz. Od 2019 roku jest członkinią zarządu OŁ SARP. Delegatka OŁ SARP na Walny Zjazd SARP.

Lech Grabski (Członek Zarządu)

Lech Grabski (Członek Zarządu)

Pełnomocnik zarządu ds. bezpieczeństwa i jakości życia w mieście. W SARP zajmuje się rozpowszechnianiem metody CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design). Uczestniczył w programie badawczym Unii Europejskiej: "COST Crime Prevention Through Urban Design and Planning 2012-2016". Właściciel biura projektowego Fest Architekci. Delegat OŁ SARP na Walny Zjazd SARP.

Mateusz Cyganek (Członek Zarządu)

Mateusz Cyganek (Członek Zarządu)

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Posiada różnorodne doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w Polsce, Tunezji, Niemczech, Ukrainie i Szwecji. Od 2018r. związany z firmą Design Lab Group, gdzie piastował stanowisko dyrektora kreatywnego a aktualnie jest jej dyrektorem działu eksportu. W SARP Łódź od 2023r.

Michał Koziej (Członek Zarządu)

Michał Koziej (Członek Zarządu)

Architekt, projektant, założyciel pracowni Koziej Architekci, absolwent Architektury i Urbanistyki na Politechnice Łódzkiej. Czynny członek Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej od 2013. W SARP od 2023 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2006 roku. Swoje zainteresowania zawodowe kieruje w stronę architektury zrównoważonej, zajmuje się projektowaniem architektury edukacji, służby zdrowia oraz domów i rezydencji.

Andrzej Owczarek (Przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Łódź)

Andrzej Owczarek (Przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Łódź)