SARP jest stowarzyszeniem zawodowym skupiającym architektów, którzy dbają o jakość naszej przestrzeni oraz nie boją się brać za nią odpowiedzialności. Obecnie w naszych szeregach znajdują się zarówno architekci z ogromną wiedzą merytoryczną i doświadczeniem, którzy doskonalone znają historię naszego miasta. Są również młodzi architekci, pełni pasji, chęci walki i zmiany świata mający na celu nadanie świeżego i nowoczesnego wyrazu Łodzi.

Tworzymy przestrzeń dla wydarzeń, wymiany informacji i wszelkich działań promujących i rozpowszechniających dobrą jakość architektury. Chcemy realizować program wykładów i spotkań z ciekawymi ludźmi, prezentując przy tym dokonania i kunszt łódzkich architektów. Naszym zadaniem jest to by SARP był organizacją otwartą i dynamiczną.

Architektura jest nieodłącznym elementem naszego środowiska, przestrzenią w której żyjemy, wzrastamy i umieramy. Zadaniem SARPu jest zmniejszanie dystansu pomiędzy sztuką i społeczeństwem, ekspertami i rządzącymi. Wszyscy mamy wpływ na tworzenie architektury. Każdego dnia decydujemy o niej wspólnie, jak również wspólnie z niej korzystamy. Wspólnie też powinniśmy o niej rozmawiać i wypracowywać rozwiązania racjonalne ze względów gospodarowania przestrzenią i finansami, jak również z dbałością o wysoką jakość i estetykę.

Znamy potencjał naszego miasta, oraz potencjał naszych architektów. Wiemy, że jest ogromny ale zdajemy sobie sprawę jak wiele pracy potrzeba aby go uwolnić. Jako Stowarzyszenie Architektów Polskich, ludzi o dużej wiedzy merytorycznej w dziedzinie architektury i urbanistyki, z dużym dorobkiem praktyki, czujemy się zobowiązani aby inicjować, napędzać i czuwać nad wszelkimi działaniami mającymi na celu zmienianie jakości przestrzeni naszego miasta.